Iraunkortasuna

Inbertsio arduratsuaren eredua, eragin positiboan eta ESGan konpromiso sendoa duena (ingurumen-faktoreak, faktore sozialak eta gobernu korporatibo onaren faktoreak).

Inbertsio arduratsua

Gure enpresetatik, aurrerapen sozioekonomikoari eta ingurumenaren babesari lagun diezaiekegula uste dugu, klima-aldaketaren ondoriozko arriskuak arintzeko eta Giza Eskubideak zorrotz beteko direla bermatzeko.

Gure konpainiekin lan egiten dugu ESG eta Compliance kudeaketa-eredu bat garatzeko (araudia betetzea), eragin txikiko konpromisoak ezartzen ditugu Garapen Jasangarriaren Helburuen esparruan, eta neurketa-estandarrak finkatzen ditugu emaitzen txostena egiteko.

ESG eredua

Aurre-inbertsioa

Arriskuak aztertu eta ebaluatzen ditugu iraunkortasun-eredu bat aplikatzeko.

Konpainien kudeaketa

ESG politika: Konpromiso eta lehentasun estrategikoak zehazten ditugu, garapen jasangarriko helburuen ildotik.

ESG Plan Estrategikoa: ESG politikan ezarritako konpromisoekin bat datozen ekimenak planifikatzen eta ezartzen ditugu.

ESG txosten-eredua: Plan estrategikoaren aurrerapena neurtzeko adierazleak zehazten ditugu, hileroko txosten egutegi bat ezartzen dugu eta iraunkortasun txostenak argitaratzen ditugu.

“Ontasuna da inoiz porrot egiten ez duen inbertsio bakarra” 
Henry David Thoreau

Jakin ezazu nola lagun zaitzakeen gure taldeak.